SNA'05 - Seminář numerické analýzy

Optimalizace a hodnocení efektivity lineárních kódu
Authors: Ivan Šimeček and Pavel Tvrdík
Keywords

High-performance,  software cache optimization, cache model, loop unrolling, loop blocking, reuse distances.


Download:
final version (in Czech, in .PDF format)

BibTex entry:
@inproceedings{JA_SNA,
  author =       "P. Tvrd\'{\i}k and I. \v{S}ime\v{c}ek",
  title =        "Optimalizace a hodnocen\'{\i} efektivity line\'arn\'{\i}ch k\'od\r{u}",
  journal =      "Semin\'á\v{r} numerick\'e anal\'yzy",
  month =        feb,
  year =         "2005",
  Address =      "Ostrava, Czech Republic"
}

BACK