MSH/GEO files generator

Author: Šimeček I.


Keywords
GEO file; MSH file;GMSH.


Abstrakt
Tato aplikace generuje MSH (od verze 1.0) nebo GEO (do verze 0.9) soubory pro pravoúhlou místnost s prekážkami. Podporované operace jsou vyríznutí a pridání kvádru. Generovaný soubor je optimalizaován pro metodu konecných prvku (minimální pocet ploch a výsledné bunky musí být vhodného tvaru).

Abstract
MSH/GEO files generator for the rectangular rooms. Supproted operations are addition and substraction of boxes. Generated file is minimized according to the number of planes and boxes.


What's new
September 1, 2013 -  version 1.0 of this project is released.
February 1, 2013 -  version 0.9 of this project is released.

Download:
source code (in C) for version 1.0
source code (in C) for version 0.9


BACK